Del, , Google Plus, Pinterest,

Udskriv

Fra sektionen:

Vin, kulturarv og porten til havmøllehelvedet

En større amerikansk virksomhed skulle for 30 år siden købe en hæderkronet, gammel, svensk kobbermine. Under forhandlingsforløbet bad amerikanerne om historisk dokumentation for, hvor gammel virksomheden var. To minutter senere indløb der en fax: “Virksomheden blev grundlagt 244 år før Amerika”, lød svenskernes svar.
Det er sådanne historiske, kulturelle værdier der binder europæerne sammen, med eller uden EU. Historiske værdier der er forankret i et område, et land, en religion, et sprog, et folk, en gastronomisk tradition og en særegen arkitektur.

Danmark kan nu også, takket være Sven Moesgaard, tilslutte sig endnu en værdi der har været og er en del af vores sydlige landes identitet. En værdi der består af 2 x 3 bokstaver: BOB og VIN. Og det var som om det hele lå i kortene, en så fornem anerkendelse krævede en fantastisk årgang, og 2018 blev måske den største nogensinde i Danmark.

DONS godkendelse af et 500 ha stort område syd for Kolding: ”Beskyttet Oprindelses Betegnelse” (BOB) for mousserende kvalitetsvin er mere end blot bobler. Det er en forankring af 19 års utrætteligt arbejde af en nørdet ildsjæl. Det er i tanke og kraft startskuddet for kvalitetsbetegnelser, der i de kommende år vil omfatte de bedste fødevarer fra vores lille land. BOB vil beskytte, dyr som vækster, og vil give uanet energi til andre ildsjæle. Modsat alt andet til evig tid!

Det er med andre ord helt andre værdier end Coca-Cola eller Mc Donald. Det er et hyldestdigt til kejser Konstantin den Store i anledning af hans besøg i Autun, Klodevigs sønner, der nedkæmpede frankerne, munkene fra Cluny og senere Citeaux, der i ånd og tanke grundlagde Europa, hundrede og atter hundredvis af år før EF og senere EU blev født. Det er navne som Bourgogne, Alsace, Champagne, Port og Sherry, vi her taler om – med BOB er vi med i det største af alt, bevarelse af en identitet og en kulturarv.

Men – ikke alt er forankret, ikke alt er beskyttet. Specielt ikke hvis ord som grøn energi og vindmøller indgår i konteksten. Der er noget helt religiøst over disse to ord – ve dem der taler ondt om det. Det er der mange der har gjort, og gennem de seneste 20 år er de blevet mere spottet end hørt. Vindmøller er blevet sat op, på må og få i Danmark. De rager i højde op over alt og alle, små fabrikker der i mængde kun snurrer rundt på grund af tilskud. Der har ikke været nogen som helst styring, natur og æstetik er blevet ladt i stikken.

Det er ikke tilfældigt at vores tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er blevet ”valgt” ind i Vestas. Det er ikke på grund af hendes ry som forretningskvinde, men på grund af hendes politiske kontakter – hun vil blive brugt som et sugerør – et lobbysugerør i Danmark og endnu mere i EU.

Jeg ejer nogle meget smukke bygninger – eller rettere – de ejer mig. Jeg har renoveret to vandtårne, der, i hver deres by, er en kulturarv, der nu vil stå i flere hundrede år. Jeg har også renoveret en fredet gård fra 1777, Brydegaard, tæt på Helnæs ved Assens.

Hvad driver mig – æstetik – at noget smukt bliver bevaret og forstærket i det udtryk det allerede har. Fra Brydegaard kan jeg hver aften hilse på Nordborg Fyr. Det blinker til mig, et lille lys i mørket. Jeg ser ikke fyrmesterhuset som jeg også ejer, men jeg oplever den uberørte natur, stilheden, æstetikken i kyst og hav forbundet af et lille bælt der hedder Lillebælt. Helt unikt i Danmark, helt uberørt, men hvor længe?

Det, storheden, det største af alt er Sønderborg Forsyning og bag dem Sønderborg Kommune, ved at ødelægge. Midt ude i bæltet, mellem Nordborg og Helnæs skal der nu opføres en kæmpe fabrik der er på højde med Storebæltsbroen. En fabrik der snurrer rundt, der altid er i bevægelse og om natten, når det er mørkt, sender sine markeringslys ind mod land.

Vi afventer stadig Sønderborg Forsynings lovpligtige VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet). Redegørelsen udføres af COWI, og Sønderborg Forsyning betaler COWI. Deres visualisering af havmøller opsat i Lillebælt som blev vist på borgermøder, er helt utroværdig.

”Selv om der formelt ikke er placeret et ansvar, så har Sønderborg Kommunes rådgiver COWI A/S påtaget sig ansvaret for at betale for at udbedre skaderne på Strandpromenaden i Sønderborg. Fredag 16. marts og den følgende weekend skyllede havet store dele af den nye strandpromenade til 26 millioner kroner væk.”, skriver Jydske Vestkysten den 2. juli 2018.

Udbedring af skaderne vil ifølge COWI kun løbe op i 100.000 kroner, mindre end en istandsættelse af et køkken vil koste. ”COWI vil holde sig venner med kommune,” er overskriften i en senere artikel i Jydske Vestkysten.

Er der en sammenhæng mellem den for Sønderborg Kommune meget positive VVM-redegørelse der udføres af COWI og projekt strandpromenade? Hvor kommer pengene fra til dette enorme projekt, der ligger så tæt på Danfoss Universe Science Park? Der er mange uafklarede spørgsmål.

Men tiden er knap. Dette enorme industrielle havmølleanlæg i Lillebælt så nær vores kystlinje kan meget snart blive en realitet. Et anlæg der dækker et areal på cirka 30 kvadratkilometer midt i vores smukkeste natur. En helt, helt uhørt landskabsforurening der måske ikke engang, med tanke på de nye store vindmølleparker i Vesterhavet, er rentabel.

Jeg er for grøn energi, jeg priser hele den nye trend med biodynamiske vine velkommen, men jeg er imod landskabsforurening, imod at ét af Danmarks smukkeste og mest uberørte naturområder nu skal ødelægges. Flertallet på Christiansborg er også af den opfattelse, reglerne er allerede blevet ændret og afstandskravene øget. En ansøgning om et projekt i denne størrelse ville i dag blive afvist.

Indgangsporten til det sydfynske øhav som nu er UNESCO nomineret er ved Helnæs Fyr. Bliver det store havmølleanlæg en realitet vil det blive indgangsporten til helvede.

Nå, for pokker, klokken er 18.58. Jeg går i kælderen, finder historie, kultur, land, sprog, menneske og landskabsarkitektur fyldt på flaske. Jeg vil snart prøvesmage, snart drikke og samtidig ønske jer alle et forsinket godt nytår – altså lige bortset fra Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune.

Se: www.redlillebaelt.dk – her får du en anden visualisering af havmøller opsat i Lillebælt end den COWI har udarbejdet.