Del, , Google Plus, Pinterest,

Udskriv

Fra sektionen:

Fakta om økologisk vin

- før og efter 2012

Økologisk produktion har været reguleret på EU-niveau siden 1991. Den er underkastet økologiforordningen (EF) 834/2007 (konsolideret version), som fastlægger regler for produktion, forarbejdning, distribution, import, kontrol og mærkning af økologiske produkter. Denne forordning suppleres af økologi-gennemførelsesforordningen (EF) 889/2008 (konsolideret version).

Siden begyndelsen af 2012 har regler for økologisk vinfremstilling ((EU) 203/2012) suppleret økologifordningen (EF) 834/2007. Det muliggør certificering af vinfremstillingen og dermed også af selve vinen, det vil sige ikke længere kun druerne.

Vine fremstillet fra og med 2012 er derfor “økologiske vine”, hvilket nu er den eneste tilladte term.

Økologisk vin, fra vinmark til flaske

Økologisk vindyrkning:

Økologisk vindyrkning er baseret på følgende teknikker:

 • Anvendelse af forebyggende metoder med henblik på at gøre vinstokkene mindre modtagelige over for parasitære angreb, inden man begynder at overveje brug af plantebeskyttelsesmidler.
 • Brug af udelukkende naturlige produkter til gødskning og beskyttelse af vinstokkene.
 • Forbud mod at bruge genetisk modificerede organismer (GMO) eller produkter afledt af GMO-produkter.
 • Bekæmpelse af vilde planter (eller “ukrudt”) ved hjælp af mekaniske indgreb (jordbearbejdning, jorddækning, håndlugning…).

Økologisk vindyrkning kræver altid mere arbejdskraft, da der anvendes færre produkter: arbejdstid til observation af vinstokkene for at forberede indgreb i marken på det rette tidspunkt, mekanisk og ukemisk bekæmpelse af vilde planter etc. Dette medfører ofte en stigning i produktionsomkostningerne (varierer afhængigt af områdets specifikke miljø).

Økologisk vinfremstilling:

De nye regler for økologisk vinfremstilling trådte i kraft den 1. august 2012 ((EU) 203/2012)

Reglerne er gældende i alle EU-lande. De er formuleret omkring 4 nøglepunkter defineret på basis af den fælles markedsordning for vin og vinfremstilling:

 • 100 % af de anvendte landbrugsingredienser skal være certificeret økologiske: druer, sukker, vinsprit, rektificeret koncentreret druemost (RKD).
 • Begrænsninger og forbud vedrørende brug af visse fysiske bearbejdelsesprocesser (f.eks. dealkoholisering, elektrodialyse, varmebehandling der ikke må overstige 70°C og filtrering hvor porerne i filtreringsmaterialerne  højst må være 0,2 µm).
 • Overholdelse af en begrænset liste af tilsætningsstoffer og ønologiske hjælpestoffer, med prioritet givet til økologiske hjælpestoffer, hvis de findes på markedet.
 • Restriktioner på niveauet af sulfitter (SO2) i de markedsførte vine.
Sulfitter (i mg/l) Maks. indhold, den fælles markedsordning** for vin Maks. indhold, økologisk vin
Tørre rødvine (sukker* <2 g/l) 150 100
Tørre hvidvine og rosévine (sukker* <2 g/l) 200 150
Andre vine Variabler: der henvises til den fælles markedsordning** for vin – 30 mg/l i forhold til værdierne i den fælles markedsordning** for vin

*sukker: restsukker (glukose + fruktose)
**den fælles markedsordning for vin: en fælles handelsordning på det europæiske marked som fastslægger regler for konventionel vinfremstilling

Nye ønologiske hjælpestoffer/teknikker, der er blevet tilladt i forordningen for den fælles markedsordning for vin efter den 1. august 2010, skal præsenteres for den Europæiske Kommission af medlemslandet i en vurderingsforespørgsel om tilladelse til brug i økologisk vinfremstilling. Så længe Kommissionen ikke har udtalt sig, er hjælpestoffet/teknikken ikke tilladt i økologisk vinfremstilling.

Ønologiske hjælpestoffer/teknikker, som er forbudte eller begrænsede i henhold til forordningen for den fælles markedsordning for vin, er også forbudte eller begrænsede for økologisk vinfremstilling uden yderligere vurdering.

Vinproducenten skal overholde disse krav for at kunne anvende termen ”økologisk vin” og EU’s økologilogo:

Producenten kan ikke nøjes med at certificere druerne. Termen ”vin fremstillet af økologisk dyrkede druer” er ikke tilladt på vine fremstillet fra og med 2012.

Stort boom på det økologiske vinmarked

Markedet for økologisk vin vokser stødt i de største vinproducerende lande (se kortet nedenfor). Produktionen af økologisk vin er især koncentreret (mere end 75 %) i Spanien, Italien og Frankrig, der er de største producenter, både indenfor Europa og på verdensplan. De økologiske vinmarker repræsenterer sammenlagt omkring 300.000 ha i hele verden, hvilket svarer til omkring 4,6 % af alle verdens vinmarker.
Kilde: Agence Bio 2014 (oprettet i 2001, ”l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique” står  for udvikling, promotion og strukturering af det økologiske landbrug i Frankrig)

I 2012 blev den verdensomspændende efterspørgsel på økologisk vin vurderet til 4 millioner hektoliter. Markedet for økologisk vin vokser med 5 til 10 % hvert år. De største markeder i værdi er Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Benelux, Schweiz og Skandinavien (efterspørgslen fra bla. Systembolaget i Sverige er i stor fremgang). EU er godt placeret på verdensmarkedet for økologisk vin. De lande, hvor der produceres mest økologisk vin, er ikke nødvendigvis de lande, hvor forbruget er størst. Tyskland repræsenterer f.eks. 21 % af verdensforbruget af økologisk vin, men kun 4 % af produktionen. Hvorimod Spanien repræsenterer 27 % af verdens produktion af økologisk vin, men kun 1 % af forbruget.

De europæiske forbrugere af økologisk vin

I 2015 bestilte Sudvinbio* en meningsmåling hos IPSOS-instituttet, der skulle tegne profilen af forbrugerne af økologisk vin i fire europæiske lande (Frankrig, Storbritannien, Sverige og Tyskland):

 • 63 % af de adspurgte vidste, at der fandtes økologisk vin. I Frankrig var det 75 % af de adspurgte.
 • 35 % havde allerede drukket økologisk vin. I Frankrig lå tallet på 36 % men i Sverige var det oppe på 51 %.
 • 42 % havde allerede købt økologisk vin, og 4 % gjorde det regelmæssigt. I Frankrig lå tallene på henholdsvis 40 % og 4 %. I Sverige havde 57 % af de adspurgte allerede købt økologisk vin.

De europæiske forbrugere af økologisk vin er oftere kvinder og generelt yngre end de regelmæssige forbrugere af konventionelle (ikke økologiske) vine. I betragtning af de sociofaglige kategorier er forbrugerens profil forholdsvis elitistisk. De vigtigste købskriterier for forbrugerne af økologisk vin er dens herkomst (57 %), miljøhensyn (43 %) og vin-appellationens omdømme (37 %). Prisen er det næstvigtigste kriterium for forbrugere af konventionelle vine (50 %). Kun 30 % af forbrugerne af økologisk vin lægger vægt på dette kriterium i deres valg af vin.

Kilde: IPSOS undersøgelse ”Les Européens & le vin bio” (”Europæerne og økologisk vin”) – Juli 2015. Undersøgelsens resultater kan downloades gratis på www.millesime-bio.com/en/press/press-pack

Mere forbrugervenlige regler

I 2012, efter afstemningen i den stående komité for økologisk landbrug, var Dacian Ciolos (EU-kommissær for landbrug og udvikling) meget glad for vedtagelsen: “Jeg er tilfreds med disse regler, som klart adskiller traditionel vin og økologisk vin, ligesom det er tilfældet for andre økologiske produkter. Nu kan forbrugerne endelig være sikre på, at al “økologisk vin” er blevet fremstillet på basis af de strengeste produktionsregler”. Europa-kommissionen havde opnået at etablere en ensartet lovgivning på europæisk niveau, som var harmoniseret med lovgivningen i lande uden for EU (eksempelvis USA og Canada).

Termen “økologisk vin” og det europæiske økologilogo gør det nemmere for forbrugerne at identificere de økologiske vine.

Vine produceret inden 2012 Vine produceret fra og med 2012
“Vin fremstillet af økologisk dyrkede druer”
Kontrolinstansens ID kode: FR-BIO-XX (FR for Frankrig)
Økologisk vin”
Det europæiske økologilogo:OBLIGATORISK
Kontrolinstansens ID kode: FR-BIO-XX (FR for Frankrig)
Landbrugsråvarernes herkomst: EU landbrug eller EU/ikke EU eller navnet på landet, hvis mindst 98 % af landbrugsråvarerne kommer fra det land.oeko
I begge tilfælde hvad angår Frankrig: Agriculture Bio-logoet er tilladt men FRIVILLIGTagri-bio

De økologiske dyrkningsregler er en garanti for:

 • beskyttelse af miljøet
 • beskyttelse og fremme af biodiversiteten og jordfrugtbarheden
 • ingen brug af kemiske synteseprodukter, ukrudtbekæmpelsesmidler og GMO

Vinproducenterne går igennem en obligatorisk omlægningsperiode på 3 år, inden deres produkter kan blive godkendt som økologiske. De er underlagt en årlig obligatorisk kontrol. Deres processer kontrolleres hele vejen fra produktion til pakning. Hver producent er i besiddelse af et certifikat, der er udstedt af en officielt anerkendt kontrolinstans godkendt af de nationale myndigheder.

En ny europæisk økologiforordning under diskussion

Den Europæiske Kommission præsenterede den 25. marts 2014 et forslag til en ny forordning vedrørende økologisk produktion. Kommissionen vil sætte fokus på de fundamentale principper i økologisk landbrug og dermed bevare et højt kravniveau. Formålet er at imødekomme forbrugernes forventninger og dermed øge deres tillid ved at præsentere en klar og tydelig tekst.
Diskussionen er stadig igang. Forhandlingerne fortsætter her i 2016 og skulle normalt munde ud i en endelig tekst inden udgangen af året. Teksten forventes at træde i kraft i 2017-2018.
Samtidigt med den generelle revision af den europæiske forordning for økologisk landbrug, har den Europæiske Kommission også udtalt sig om en revision af forordningen om ”økologisk vin”. Specielt tre punkter skal til genvurdering: varmebehandling som er tilladt op til 70°C, omvendt osmose (tilsætningsmetode) og ionbytterharpiks (udelukkende tilladt til rektificering af druemosten).

Revisionen af forordningen vedrørende økologisk vinfremstilling var oprindeligt planlagt til den 1. august 2015, men den er blevet udsat af den Europæiske Kommission til 2018, dvs. samtidigt med revisionen af den generelle europæiske forordning vedrørende økologisk landbrug.

Økologisk vin, biodynamisk vin og naturlig vin

Der kan være flere forskellige mærkninger på en flaske vin. De indebærer ikke alle de samme forpligtelser med hensyn til produktion og kontrol, som garanterer produktets kvalitet overfor forbrugeren.  “Økologisk vin” “Biodynamisk vin” “Naturlig vin”
Specifikationer/charter Europæiske økologiforordninger:
(CE) 834/2007
(CE) 889/2008
Private specifikationer:

Demeter

Biodyvin

OG

europæiske økologiforordninger

Eksempler:

AVN

Les Vins S.A.I.N.S.

Dynamis

Koordinator Den Europæiske Kommission

(den lovgivende magt)

INAO i Frankrig

Demeter

(Demeter France sammenslutningen)

Biodyvin

“Syndicat international des vignerons en culture biodynamique”

(den internationale fagorganisation for biodynamiske vinavlere)

AVN “Association des Vins Naturels”

(sammenslutningen for naturlige vine)

Les vins S.A.I.N.S.

“Sans Aucun Intrant Ni Sulfite” ajouté

(ingen anvendelse af produkter og ingen tilføjede sulfitter)

Dynamis

(Terra Dynamis foreningen)

Forpligtelser Landbrugsproduktionssystem der respekterer levende væsner og naturens cyklusser. Fremmer forebyggende og fysiske metoder samt begrænset anvendelse af produkter (under alle omstændigheder kun anvendelse af naturlige produkter) Produktionssystem der afbalancerer planter/jordbund/miljø og tager højde for indflydelsen af himlens og jordens kræfter AVN: økologisk eller biodynamisk produktionssystem som fremstiller vin uden tilsætningsstoffer (sulfitter er tilladt)

 Les Vins S.A.I.N.S.: landbrug som ikke bruger nogen tilsætningsstoffer overhovedet

Dynamis: dyrker efter biodynamiske principper, bruger sensibel krystallisering og fremstiller vin ved hjælp af naturligt vulkansvovl

Obligatorisk omlægningsperiode

 

3 år 3 år

(eller mindre hvis certificeret i henhold til de europæiske økologiforordninger)

NEJ
Certificering JA
(obligatorisk med kontroller)
JA

(obligatorisk forudgående certificering i henhold til de europæiske økologiforordninger)

NEJ
Mærkning  Økologisk vin “Vin Demeter”
eller
“Vin bio-dynamique” (biodynamisk vin) med reference til Demeter
eller
“Vin certifié AB et contrôlé bio-dynamique” (vin certificeret økologisk og biodynamisk kontrolleret)
“Vin AVN”

“Vin S.A.I.N.S.”

“Vin AVN zéro sulfite ajouté”

 

Kort og godt om økologisk vin

EU’s økologilogo giver følgende garantier:

 • Vinen er kontrolleret og certificeret
 • Fælles EU-forordninger
 • Ingen tilsætning af synteseprodukter
 • Ingen brug af ukrudtsbekæmpelsesmidler
 • Ingen GMO
 • Færre sulfitter end konventionelle vine
 • Postiv indvirkning på det lokale arbejdsmarked
 • Respekt for råvarerne
 • En kvalitativ produktion i fuld udvikling

*Sudvinbio, Frankrig

Sammenslutningen af økologiske vinproducenter i Occitanie (nyt fælles navn for Languedoc-Roussillon og Midi-Pyrénées egnene, der er blevet slået sammen til én stor region i 2016)Arrangør af Millésime Bio messen (fra 30. januar 2017 til 1. februar 2017 i Marseille) www.millesime-bio.com