Del, , Google Plus, Pinterest,

Udskriv

Fra sektionen:

Hvad er “økologisk vin”?

- vin fremstillet af økologisk dyrkede druer

Siden 1991 har der i EU-regi været lovgivet om økologisk produktion. Økologisk produktion defineres som en landbrugsproduktion, der respekterer levende væsner og naturens cyklusser, støtter agrosystemet og fremmer biodiversiteten, de biologiske aktiviteter i jordbunden og de biologiske cyklusser. Den økologiske produktion er underlagt to EU forordninger: “Principper for økologisk produktion og mærkning”: (EF)834/2007, og “Anvendelsesregler for økologisk produktion”: (EF)889/2008.

Derimod findes der endnu ikke nogen EU-lovtekst vedrørende økologisk vinfremstilling, og vinene certificeres derfor som “vine fremstillet af økologisk dyrkede druer” og kan officielt ikke kaldes “økologisk vin”. De ønologiske fremgangsmåder afhænger imidlertid af den europæiske lovgivning: “Den fælles markedsordning for vin” ((EF)479/08) og de nærmere bestemmelser for anvendelse, som navnlig fastlægger de ønologiske fremgangsmåder ((EF)606/09). For at overholde de internationale normer bygger denne europæiske forordning på anbefalingerne fra OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – Den Internationale Vinorganisation), der definerer vin som “en drikkevare, der udelukkende stammer fra komplet eller delvis gæring af friske druer, pressede eller ej, eller af druemost”.

Selvom der endnu ikke findes nogen lovmæssige krav i Europa, engagerer økologiske vinavlere sig hyppigt i private tiltag, nogle gange også fordi de er tvunget til det for at opfylde de lovmæssige krav til vinfremstillingen, som stilles i de lande, de eksporterer til. Det er krav som:

  • Restriktioner for antallet af tilladte ønologiske hjælpestoffer
  • ­Brug af hjælpestoffer af økologisk oprindelse, hvis sådanne fås i handelen
  • ­Begrænset brug eller forbud mod brugen af visse fysiske fremgangsmåder
  • ­Restriktioner for de samlede mængder af SO2 (sulfit)i vinene

ØKOLOGISK VINDYRKNING

Dyrkning af vin i henhold til økologisk landbrug beror på følgende teknikker:

  • ­Anvendelse af forebyggende foranstaltninger for at nedsætte kulturernes modtagelighed over for skadedyrsangreb, før der overvejes at benytte plantebeskyttelsesmidler.
  • ­Brug af produkter af udelukkende naturlig oprindelse til gødskning og beskyttelse af vinmarkerne.
  • ­Forbud mod genetisk modificerede organismer (OGM) eller organismer nedstammende fra OGM.
  • ­Mekanisk jordbearbejdning (manuel ukrudtsbekæmpelse, tildækning med halm…).

Økologisk vindyrkning kræver mere arbejdskraft for at kompensere for den reducerede brug af produkter: eksempelvis mere opsyn med vinmarkerne for at foregribe de nødvendige indgreb og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i stedet for kemisk. Det medfører generelt øgede produktionsomkostninger (variable alt efter de klimatiske forhold).

De europæiske økologi forordninger kræver en omlægningsperiode fra konventionel dyrkning til økologisk dyrkning. Inden for vindyrkning varer omlægningen 36 måneder, før bruget kan certificeres som økologisk. Vinavleren kan først bekendtgøre sit engagement som økologisk brug 2 år efter omlægningen ved at benytte påtegningen “under omlægning til økologisk landbrug”.

SAMMENLIGNING AF “VINE FREMSTILLET AF ØKOLOGISK DYRKEDE DRUER”, “VINE AF BIODYNAMISKE DRUER”, OG “NATURLIGE VINE”:

“Vine fremstillet af økologisk dyrkede druer” “Vine af biodynamiske druer” “Naturlige vine”
SPECIFIKATIONER Europæisk forordning Private internationale specifikationer
Demeter og Biodyvin
Charter for AVN
(Sammenslutningen for naturlige vine)
underskrevet af alle medlemmer
KOORDINATOR Den Europæiske Kommission
= den lovgivende magt
Demeter France sammenslutningen
Syndicat International des vignerons en culture biodynamique
(Den internationale fagorganisation for biodynamiske vinavlere)
Association des vins naturels
(Sammenslutningen for naturlige vine) (AVN)
FORPLIGTELSER Landbrugsproduktionssystem, der respekterer levende væsner og naturens cyklusser Produktionssystem, der afbalancerer planter/jordbund/miljø, og tager højde for indflydelsen af himlens og jordens kræfter Definition:
(kilde: Ass. des vins naturels (Sammenslutningen for naturlige vine))
“En naturlig vin fremstilles udelukkende af sunde og modne druer, der har undergået mindst mulig forarbejdning.”
OBLIGATORISK OMLÆGNINGSPERIODE Ja Ja Nej
KONTROL CERTIFICERINGSORGANISMER I FRANKRIG Ja
Ecocert, Agrocert, Certipaq, Qualité France, SGS-ICS
Ja
Ecocert
Nej
CERTIFICERING Ja Ja Nej
MÆRKNING “Vin fremstillet af økologisk dyrkede druer” Demeter og Biodyvin Nej
Denne artikel stammer fra Vinbladets arkiv og blev første gang bragt i Vinbladet 20. Årgang, Nr.2 april-maj 2011. Fra december 2015 udgives Vinbladet på nettet